0-4372-5437    

ลงชื่อเข้าใช้ ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน เหมือนกับระบบบริการการศึกษา!

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ในระบบบริการนักศึกษา ตรวจสอบ