0-4372-5437    

สมัครใช้งานอีเมล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2,495 View 0 Comments 05 กรกฏาคม 2560
166d88f9757948d81917ed7a6f5f2b4e.png

สมัครใช้งานอีเมล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

           นักศึกษาสามารถสมัครใช้งานอีเมล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ที่ ลงทะเบียน ชึ่งอีเมล์จะอยู่ในรูปแบบ 60xxxxxxxxxx@rmu.ac.th และ 60xxxxxxxxxx@lives.rmu.ac.th ในอีเมล์มหาวิทยาลจะได้สิ่งต่างดังนี้

สมัครเลย http://mailregis.rmu.ac.th/


0 Comments


แสดงความคิดเห็น