0-4372-5437    

ขั้นตอนการขอปลดหนี้

32,868 View 0 Comments
9ce9659a36075dacbfe61a541d01d57c.jpg
1. กรณีที่นักศึกษาผ่านกิจกรรมแล้ว
1.1 ปริ๊นใบคำร้องขอปลดหนี้จากระบบทรานสคริปกิจกรรม https://activity.rmu.ac.th/ (ตั้งแต่ระหัส 58 เป็นต้นมา)
1.2 ดำเนินการขอลายเซ็นต์ ในช่อง 1-3
-ช่องที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษา
-ช่องที่ 2 กองพัฒนานักศึกษา ติดต่อที่สมาคมศิษย์เก่า ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ราชภัฏ พร้อมขึ้นทะเบียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า 100 บาท
-ช่องที่ 3 ห้องสมุด
-ช่องที่ 4 การเงิน ***จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยนัดหมายให้มารับใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (ทรานสคริป) ติดต่อที่กองคลัง อาคาร 15 ชั้น 2 พร้อมกับจ่ายค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 500 บาท
2.กรณีที่นักศึกษา ยังไม่ผ่านกิจกรรม
2.1 ติดต่อขอซ่อมกิจกรรมที่ กลุ่มงานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา ในวัน และเวลา ราชการ (หยุดเสาร์ อาทิตย์)
2.2 เมื่อซ่อมกิจกรรมผ่านแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 1
#หมายเหตุ การขอสำเร็จการศึกษา ไม่ต้องใช้ใบปลดหนี้ สามารถดำเนินการตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งแนวการปฏิบัติได้เลย ใบปลดหนี้ ที่มีรายงานผลกิจกรรมจะได้ใช้ในวันที่นักศึกษามาขอรับใบรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ไม่มีใบคำร้องขอปลดหนี้ นักศึกษาไม่สามารถขอรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาได้ (ใบทรานสคริป)
*** การซ่อมกิจกรรมไม่มีการเรียกเก็บค่าทำเนียมแต่อย่างใด***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.043-725-437 กองพัฒนานักศึกษา