0-4372-5437    

กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันที่ 27 ธ.ค.60 – 8 ม.ค.61

88 View 0 Comments
96f677dac37bd901a0e62ef47023e0d8.png
กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 18 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
6. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
7. เจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
9. ผู้ช่วยพิทักษ์ป่าไม้ 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
10. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
11. ช่างสำรวจ 7 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
12. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
13. พนักงานขับเครื่องจักรกลกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
14. พนักงานพิทักษ์ป่า 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
15. นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
16. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://forest.job.thai.com ภายในวันที่ 27 ธ.ค.60-8 ม.ค.61


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: www.sheetthai.shop


0 Comments


แสดงความคิดเห็น