0-4372-5437    

โครงการปลูกจิตสำนึกความเป็นครู

907 View 24 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60012113
ชื่อกิจกรรม : โครงการปลูกจิตสำนึกความเป็นครู
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 850 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่25 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 091-063-6403

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกริกเกียรติ ภูจีระ (นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
75
จำนวนที่รับ
850

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
75