0-4372-5437    

การแข่งขันรักบี้ 7 คน ชิงแชมป์ภูมิภาค

759 View 21 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60302611
ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันรักบี้ 7 คน ชิงแชมป์ภูมิภาค
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 800 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ส.ค. 2560 - 19 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่19 ส.ค. 2560 - 20 ส.ค. 2560
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม3)
โดย : สาขาวิลาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 094-503-3341

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
178
จำนวนที่รับ
800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
154
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
คณะวิทยาการจัดการ
7
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
คณะนิติศาสตร์
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1