0-4372-5437    

วันวิทยาศาสตร์2560

32,078 View 16 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60102619
ชื่อกิจกรรม : วันวิทยาศาสตร์2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
528
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
193
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
334
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1