0-4372-5437    

กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ คณะครุศาสตร์

764 View 09 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60013611
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ คณะครุศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 800 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ส.ค. 2560 - 10 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่10 ส.ค. 2560 - 10 ส.ค. 2560
เวลา : 06.00-09.00
สถานที่ : อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 091-063-6403

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชองโครงการ  นายเกริกเกียรติ  ภูจีระ (นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์)


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
320
จำนวนที่รับ
800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
320