0-4372-5437    

ทำบุญตักบาตรและสักระศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

2,589 View 29 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60025101
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญตักบาตรและสักระศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 พ.ค. 2560 - 02 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่02 มิ.ย. 2560 - 02 มิ.ย. 2560
เวลา :
สถานที่ : ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี
โทร : 0883291933

รายละเอียดเพิ่มเติม

-
1409700161581
2017-06-01 20:14:09.410    1.0.140.41 603120010133
ZAP
2019-06-16 23:16:13.607    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
236
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
235