0-4372-5437    

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

741 View 08 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60081111
ชื่อกิจกรรม : พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ส.ค. 2560 - 07 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่07 ส.ค. 2560 - 07 ส.ค. 2560
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุม เธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 064-190-0393

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเอกราช โพธิแลกุ  (นายกสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
67
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
67