0-4372-5437    

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สู่การจัดการเรียนรู้ (CKM) เพื่อพัฒนาชุมชน

812 View 08 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60092606
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์สู่การจัดการเรียนรู้ (CKM) เพื่อพัฒนาชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 160 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่16 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560
เวลา : 08.00-19.00
สถานที่ : โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม อ.พยัคภูมิพิสัย
โดย : สาขาวิศวกรรมการจัดการ
โทร : 063-621-9181

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกฤษกร  ปาปะไพร (ประธานรุ่น 11 สาขาการจัดการ)


หน่วยกิจกรรม = 9 ชั่วโมง


เป็นกิจกรรมพาน้องๆ ชั้นปีที่ 1 และพี่ปี 2 ไปทำความดีร่วมกันคือการไปช่วยพัฒนา ทาสีเสาธง บ้านพักนักกีฬา ซ่อมแซมโต๊ะเรียน และทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับ น้องๆ ที่โรงเรียนเมาเตาวิทยาคม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
77
จำนวนที่รับ
160

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
77