0-4372-5437    

กิจกรรมตักบาตร คณะครุศาสตร์

1,347 View 07 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60015109
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตักบาตร คณะครุศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 700 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่07 ก.ค. 2560 - 07 ก.ค. 2560
เวลา : 06.00-09.00
สถานที่ : อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 091-063-6403

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
207
จำนวนที่รับ
700

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
207