0-4372-5437    

กิจกรรม SCIENCE NIGTH

663 View 07 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60022411
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม SCIENCE NIGTH
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่29 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560
เวลา : 17.00-22.00
สถานที่ : หอประชุมยูงทอง
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 088-3291933

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
166
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166