0-4372-5437    

โครงการปฐมนิเทศ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560

643 View 30 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60102116
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

603520110112
2017-08-01 13:34:36.657    182.52.133.85 โทษครับ ไส่รหัสไม่ได้ โครงการถึงวันที่ 15 แต่ปิดแล้ว
ZAP
2019-06-16 23:16:17.327    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
151
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
คณะวิทยาการจัดการ
70
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
56