0-4372-5437    

กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ ประจำปีการศึกษา2560

945 View 27 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60102615
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ ประจำปีการศึกษา2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่28 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
เวลา : 17.00-24.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1190
จำนวนที่รับ
2500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
41
คณะวิศวกรรมศาสตร์
139
คณะนิติศาสตร์
115
คณะครุศาสตร์
340
คณะวิทยาการจัดการ
164
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
219
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
49
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
113