0-4372-5437    

โครงการวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20

6 View 11 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62022616
ชื่อกิจกรรม : โครงการวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.พ. 2563 - 03 ก.พ. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่01 ก.พ. 2563 - 03 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-22.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0955230527

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
149
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
149