0-4372-5437    

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อสำหรับครูประถม

22 View 30 มกราคม 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012457
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อสำหรับครูประถม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 26 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่08 ม.ค. 2563 - 08 ม.ค. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่06 ก.พ. 2563 - 08 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0984591271

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
21
จำนวนที่รับ
26

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
21