0-4372-5437    

โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 27

27 View 21 มกราคม 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62042618
ชื่อกิจกรรม : โครงการวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 27
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 42 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่18 ม.ค. 2563 - 02 ก.พ. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่20 ม.ค. 2563 - 02 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
โทร : 0909652837

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
112
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
112