0-4372-5437    

ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะวิชาชีพ

9,347 View 26 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60014608
ชื่อกิจกรรม : ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่26 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่29 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
เวลา : 08.30-21.00
สถานที่ : โรงเรียนเมืองบัววิทยา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โดย : สาขาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
โทร : 088-100-6836

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชาชนท์  (พรหมศรี ประธานชุมนุมฟิสิกส์สัมพันธ์)


หน่วยกิจกรรม = 27 ชั่วโมง  (วันละ 9 ชั่วโมง)

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
78
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
78