0-4372-5437    

ค่าย SCIENCE อาสาพัฒนาชุมชน

1,475 View 20 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60024609
ชื่อกิจกรรม : ค่าย SCIENCE อาสาพัฒนาชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 320 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่21 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560
เวลา : 08.020-21.00
สถานที่ : โรงเรียนบ้านกุดแคน จังหวัดมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 088-329-1933

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสไบแพร  กาฬแสง (นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


หน่วยกิจกรรม = 27 ชั่วโมง
        วันที่  21 = 9 ชั่วโมง
        วันที่ 22 = 9 ชั่วโมง
        วันที่ 23 = 9 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
238
จำนวนที่รับ
320

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
238