0-4372-5437    

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

30 View 11 กันยายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62052606
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 มิ.ย. 2562 - 08 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่07 มิ.ย. 2562 - 08 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0993624459

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
120
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
120