0-4372-5437    

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

27 View 10 กันยายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62052605
ชื่อกิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่04 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0993624459

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
127
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
127