0-4372-5437    

โครงการรับน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์

759 View 17 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60092605
ชื่อกิจกรรม : โครงการรับน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 900 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
เวลา : 12.00-21.00
สถานที่ : บริเวณอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 061-102-2568

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายคมภิวัฒน์  สำโรงแสง  (นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชม.

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
242
จำนวนที่รับ
900

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
242