0-4372-5437    

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่และรับขวัญน้องใหม่

809 View 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60052606
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่และรับขวัญน้องใหม่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 350 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
เวลา : 07.00-16.30
สถานที่ : อาคาร 18 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 092-885-5483

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอริตา  ไปณรงค์ (นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
116
จำนวนที่รับ
350

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
116