0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่หัวใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น

122 View 26 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62034608
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่หัวใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-21.00
สถานที่ : บ้านเหล่าจั่น ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
โดย : ชมรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0972581093

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2618
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
95
คณะวิศวกรรมศาสตร์
147
คณะนิติศาสตร์
176
คณะครุศาสตร์
548
คณะวิทยาการจัดการ
426
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
265
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
661
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
241