0-4372-5437    

โครงการจิตวิทยาวันทาบูชาครูและงานตุ้มโฮมน้องพี่สานไมตรีจิตวิทยา

71 View 26 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62016627
ชื่อกิจกรรม : โครงการจิตวิทยาวันทาบูชาครูและงานตุ้มโฮมน้องพี่สานไมตรีจิตวิทยา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 72 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่11 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
เวลา : 13.00-19.30
สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคาร 11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
โดย : ชุมนุมครูแนะแนวอาสาพัฒนาสังคม
โทร : 0611581669

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
52
จำนวนที่รับ
72

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
52