0-4372-5437    

โครงการวิศวฯ น้อมรำลึกพระคุณครูและไหว้ครู

44 View 22 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62096608
ชื่อกิจกรรม : โครงการวิศวฯ น้อมรำลึกพระคุณครูและไหว้ครู
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 270 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่11 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 37 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0986474714

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
128
จำนวนที่รับ
270

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
127