0-4372-5437    

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเลือด รปศ.

6,064 View 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60082110
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเลือด รปศ.
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
เวลา : 05.00-23.00
สถานที่ : อาคารกิจการนักศึกษา (ชั้น 4) และหน้าอาคาร 34
โดย : ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 098-289-5616

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.ชาคร  คัยนันทน์ (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
69
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
69