0-4372-5437    

โครงการวิศวกรรมร่วมใจ สานสัมพันธ์แลกเปรี่ยนเรียนรู้ สู่รั้วมหาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

41 View 22 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62092609
ชื่อกิจกรรม : โครงการวิศวกรรมร่วมใจ สานสัมพันธ์แลกเปรี่ยนเรียนรู้ สู่รั้วมหาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 15 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา : 16.00-18.00
สถานที่ : สนามฟุตบอล1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
โทร : 0623344071

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
15
จำนวนที่รับ
15

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
15