0-4372-5437    

กิจกรรมคลาสเชียร์ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

32 View 22 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62082610
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมคลาสเชียร์ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
เวลา : 16.00-17.30
สถานที่ : ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0621066331

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
56
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
56