0-4372-5437    

กิจกรรมพิสูจน์รุ่นชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

83 View 19 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62082609
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพิสูจน์รุ่นชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่19 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 0621066331

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
48
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
47