0-4372-5437    

ประชุมเชียร์สาขารัฐศาสตร์

777 View 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60082109
ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชียร์สาขารัฐศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2560 - 02 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่02 ก.ค. 2560 - 02 ก.ค. 2560
เวลา : 07.30-18.00
สถานที่ : สนาม 1
โดย : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 093-457-5095

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฝันฤดี  โสธิฤทธิ์ (ประธานนุมนุมรัฐศาสตร์)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร