0-4372-5437    

กิจกรรมรับขวัญคำแพง

47 View 18 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012623
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับขวัญคำแพง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 112 คน
ค่าชั่วโมง : 21 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
เวลา : 16.00-20.00
สถานที่ : บริเวณอาคารวิริยะ (อาคาร17) และใต้อาคารประถมสาธิต มรม.
โดย : สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0611019107

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
99
จำนวนที่รับ
112

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
98
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1