0-4372-5437    

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

84 View 18 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62025609
ชื่อกิจกรรม : พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่11 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
เวลา : 13.00-16.00
สถานที่ : อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0857414588

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
214
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
214