0-4372-5437    

กิจกรรมรับน้องสร้างสัมพันธ์ น้องพี่ชาววิทยาศาสตร์

843 View 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60022107
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับน้องสร้างสัมพันธ์ น้องพี่ชาววิทยาศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
เวลา : 13.00-16.30
สถานที่ : บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 088-329-1933

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสไบแพร  กาฬแสง (นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
183
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
183