0-4372-5437    

กิจกรรมวิศวกรรมการจัดการร่วมใจสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย 2562

48 View 10 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62092607
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวิศวกรรมการจัดการร่วมใจสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย 2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 55 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : สนาม1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0623344071

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
51
จำนวนที่รับ
55

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
50
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1