0-4372-5437    

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์

45 View 10 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62092606
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่07 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 37 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0930102427

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
131
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
128
คณะวิทยาการจัดการ
2