0-4372-5437    

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

51 View 10 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62091105
ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 มิ.ย. 2562 - 06 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่05 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 37 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0930102427

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
105
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
104
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1