0-4372-5437    

พิธีฝีกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566

15 View 10 กันยายน 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 66304618
ชื่อกิจกรรม : พิธีฝีกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2566
วันที่ : วันที่10 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
42
จำนวนที่รับ
2000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
21