0-4372-5437    

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566

28 View 06 กันยายน 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 66302617
ชื่อกิจกรรม : พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2566
วันที่ : วันที่08 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
106
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
98
คณะนิติศาสตร์
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1