0-4372-5437    

กิจกรรมรับน้องเข้าซุ้มรายงานตัวนักศึกษาใหม่

43 View 10 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62092101
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับน้องเข้าซุ้มรายงานตัวนักศึกษาใหม่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 พ.ค. 2562 - 25 พ.ค. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 0930102427

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
106
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
104
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1