0-4372-5437    

กิจกรรมวรุณร่วมใจรับน้องใหม่สร้างสรรค์

109 View 09 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62081606
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวรุณร่วมใจรับน้องใหม่สร้างสรรค์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2562 - 03 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่03 ก.ค. 2562 - 03 ก.ค. 2562
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : สนาม1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
328
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
325