0-4372-5437    

กิจกรรมรับน้องภาษาไทย หัวใจวรรณศิลป์

789 View 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60012607
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรับน้องภาษาไทย หัวใจวรรณศิลป์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 130 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
เวลา : 06.00-18.30
สถานที่ : บริเวณหน้าสำนักศิลปะวัฒนธรรมและสนาม 2
โดย : ชมรมวรรณศิลป์
โทร : 087-713-4530

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางาวจิราพร  ศรีป้องหล้า (ประธานชมรมวรรณศิลป์)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
97
จำนวนที่รับ
130

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
97