0-4372-5437    

กิจกรรมคลาสเชียร์สร้างสรรค์สานสัมพันธ์สังคมศาสตร์

54 View 09 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62032607
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมคลาสเชียร์สร้างสรรค์สานสัมพันธ์สังคมศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : ลานกิจกรรมอาคาร3 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดย : สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0872581093

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
82
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
82