0-4372-5437    

ต้อนรับน้องใหม่สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา รุ่นที่4

65 View 06 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012118
ชื่อกิจกรรม : ต้อนรับน้องใหม่สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา รุ่นที่4
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 170 คน
ค่าชั่วโมง : 24 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชุมนุมวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
100
จำนวนที่รับ
170

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
100