0-4372-5437    

ประชุมเชียร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์

815 View 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60082108
ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชียร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560
เวลา : 16.00-18.00
สถานที่ : บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 088-289-5616

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.ชาคร  คัยนันทน์  (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
62
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
62