0-4372-5437    

กิจกรรมฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์น้องใหม่ สานสายใยชีววิทยา

43 View 06 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012619
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์น้องใหม่ สานสายใยชีววิทยา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 110 คน
ค่าชั่วโมง : 24 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ และโรงยิมเนเซียม
โดย : ชุมนุมครูชีววิทยาอาสาพัฒนาท้องถิ่น
โทร : 0804055977

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
80
จำนวนที่รับ
110

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
79
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1