0-4372-5437    

กิจกรรมต้อนรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ไทยสื่อสาร

90 View 05 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62032606
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ไทยสื่อสาร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 15 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : อาคาร36 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญหาท้องถิ่น
โดย : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โทร : 0893751455

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
190
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
190