0-4372-5437    

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่สาขาภาษาจีน

98 View 29 มิถุนายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62032605
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่สาขาภาษาจีน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 16 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย : ชุมนุมภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0986149941

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
49
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49